Home   

Rajya Sabha Members from Rajasthan State

S.No. Name Party Term
1. Sh. Om Prakash Mathur BJP 10.04.2008 - 09.04.2014
2. Dr. Gyan Prakash Pilania BJP 10.04.2008 - 09.04.2014
3. Dr. Prabha Thakur INC 10.04.2008 - 09.04.2014
 
4. Sh. Ashk Ali Tak INC 05.07.2010 - 04.07.2016
5. Sh. Anand Sharma INC 05.07.2010 - 04.07.2016
6. Sh. Ram Jethmalani BJP 05.07.2010 - 04.07.2016
7. Sh. Vijayendra Pal Singh BJP 05.07.2010 - 04.07.2016
 
8. Sh. Abhishek Manu Singhvi INC 04.04.2012 - 03.04.2018
9. Sh. Narendra Budania INC 04.04.2012 - 03.04.2018
10. Sh. Bhupender Yadav BJP 04.04.2012 - 03.04.2018