Home   

Rajya Sabha Members from Rajasthan State

S.No. Name Party Term
 
1. Sh. Ashk Ali Tak INC 05.07.2010 - 04.07.2016
2. Vacant - -
3. Sh. Ram Jethmalani Ind. 05.07.2010 - 04.07.2016
4. Sh. Vijayendra Pal Singh BJP 05.07.2010 - 04.07.2016
 
5. Sh. Abhishek Manu Singhvi INC 04.04.2012 - 03.04.2018
6. Sh. Narendra Budania INC 04.04.2012 - 03.04.2018
7. Sh. Bhupender Yadav BJP 04.04.2012 - 03.04.2018
 
8. Sh. Ram Narain Dudi BJP 10.04.2014 - 09.04.2020
9. Sh. Vijay Goel BJP 10.04.2014 - 09.04.2020
10. Sh. Narayan Lal Panchariya BJP 10.04.2014 - 09.04.2020